communicatie- & marketingtips

voor bewoners van studio cordula

1. het koffertje vol communicatie

1.1 HUISSTIJL & TONE OF VOICE

x huisstijl : consequent toepassen van een minimale grafische stijl (max 2 à 3 kleuren, 1 lettertype voor titels, 1 lettertype voor leestekst)

x foto’s & filmpjes : consequent toepassen van zwart-wit of kleur / zachte tonen of stevig contrast / wat breng je in beeld

x tone of voice : dit is de huisstijl voor je teksten, bepaal dit voor jezelf en pas eveneens consequent toe (formeel/informeel, u of jij, zacht of zakelijk, …)


1.2 TEKSTEN

x kernboodschap (3 à 4 zinnen, aanspreking, wervend, wie, wat, waar, wanneer én waarom, met ‘call to action’)

x uitgebreide tekst (cf. website)

– heldere ‘jobtitel’
– voor wie en waarom (benoemen/aanspreken)
– over je aanbod (probleem, doelstellingen, trajectbeschrijving, …)
– over jezelf (beperkt)
– praktisch (hoe contacteren, prijzen, duurtijd sessies, materiaal nodig, …)


1.3 BEELDEN

x portretfoto
x foto’s aan het werk, tijdens je sessies
x filmpjes met oefeningen, inspiratie, getuigenissen, …

3. organisch publiek opbouwen via sociale media


3.1 maak / gebruik voor je werk een aparte pagina op IG & FB

 • vakantiekiekjes afwisselen met lekkere gerechten op restaurant en dan weer een post over je aanbod in de studio werkt niet
 • kies een heldere naam voor je pagina (je eigen naam + aanbod en/of locatie is bv. een mogelijkheid)

3.2 inviteer elk individueel IEDEREEN die je persoonlijk kent

 • niet enkel door hen te volgen maar door via pb of mail een kort en warm berichtje te sturen met een aanklikbare link naar je account
 • vraag hen eventueel ook om dan meteen een aantal berichten te liken en wat comments te geven, dat verhoogt de interactiegraad van je pagina en posts/stories
 • vraag hen tot slot om je vraag door te sturen naar personen die volgens hen baat kunnen hebben bij jouw aanbod

3.3 volg met jullie socials zoveel mogelijk relevante pagina’s en personen

 • lokale zaken en personen, concurrenten (om van te leren), mogelijke klanten, …
 • na dat volgen: stuur hen selectief ook een verzoekje om jullie te volgen met je korte kernboodschap (actief dus)
 • reageer zelf ook regelmatig positief op posts van wie jij volgt (likes, comments), kortom ga in interactie
 • reageer altijd op comments en vragen op je eigen pagina

3.4 gebruik relevante (= onderzochte) hashtags

 • een hashtag is een trefwoord waardoor mensen met bepaalde interesses jouw posts kunnen te zien krijgen (hashtags worden actief gevolgd of het algoritme matcht ze bij bepaalde personen)
 • de belangrijkste trefwoorden zijn bestaande algemene locaties (#schoten #schilde #brasschaat #brecht #wijnegem #sgravenwezel #sintjobintgoor #deurne #deurnenoord) en lokaal populaire tags (#genietvanschoten #schotenleeft #brasschaatshopping) > onderzoek welke er veel gebruikt worden en relevant kunnen zijn voor jou
 • specifieke interesses (#yoga #reiki #therapie #coaching) brengen weinig op, ze worden immers wereldwijd ad random getoond, terwijl jullie publiek louter lokaal bestaat, het kan geen kwaad ze toe te voegen maar gevolgd worden door iemand uit Glasgow of Buenos Aires is niet zinvol want zij gaan nooit in interactie gaan met jou
 • zelf een hashtag lanceren (#studiocordula) is geen slecht idee, maar brengt pas na een heel lange tijd en veel energie een beperkt aantal nieuwe volgers, niet het belangrijkste dus

3.5 beperk je boodschappen tot 2 à 3 inhoudelijke en vormelijke pijlers (de zogenaamde content buckets

 • herkenbaarheid is alles op sociale media, dat geldt voor de vormgeving maar zeker ook voor de inhoud, lees: vaste rubrieken zijn essentieel!
 • zo kunnen Angela, Sabine en Saskia voor hun yogalessen bv. elke week (1) op maandagmiddag een filmpje van een asana delen met als boodschap #happyworkweek en (2) op woensdagmiddag / vrijdagavond / zaterdagnamiddag een foto van de aankomende les met de lesinhoud en (3) tweewekelijks een post over de fysieke en mentale voordelen (samenzijn, het rituele aspect, spierversterking, flexibiliteit, stressreductie, …)
 • leg die 2 à 3 inhoudelijke lijnen vast en hou je daar voor 90% van de tijd heel strak aan!
 • suggesties: (foto’s of filmpjes met) doe-tips, leestips, oefeningen, inspiratie, getuigenissen (exemplarisch als taboedoorbreking), …

3.6 ook belangrijk

 • denk na over het moment waarop je post, er is geen perfect tijdstip noch dag voor alles, dat is contextafhankelijk en de bepalende factor is: ken je doelgroep > wanneer zijn zij online (testen, hou bij wat het beste werkt)
 • gebruik stories niet louter met gedeelde posts, maar maak de content specifiek hiervoor aan (af en toe ‘new post’ is ok, maar echt niet te vaak)
 • durf belangrijke posts na enkele weken te herhalen (met een kleine variatie, bv volgorde foto’s anders …), een deel van je volgers hebben de eerste immers niet gezien (algoritme) + is ook gewoon reminder
 • show real peopel, their emotions and their stories : dit werkt (logischerwijze) het best op sociale media (een post over je aanbod werkt beter met een foto en een quote van mensen)
 • denk en communiceer ook voldoende vanuit waarden en ervaring > waar jullie voor staan, wat jullie je publiek willen meegeven, jullie visie, missie en beloftes maar altijd vanuit het perspectief van potentiële bezoekers/kijkers
 • ja, video geeft meer views, dus gebruik zeker af en toe (eigen) filmpjes/reels
 • werk je header (profiel) goed uit: afbeelding, bio-tekst (trefwoorden!) en link

3.7 sociale media is GEEN advertentiemedium, het is een kanaal voor inhoud (het heet dan ook content marketing)

 • sociale media is de televisie van de 21ste eeuw
 • onderzoek wijst uit dat de meest succesvolle socialemediakanalen deze verhouding van inhoud gebruiken:
  • 70% eigen inhoud, gebaseerd op de pijlers: educatie, inspiratie, engagement (en entertainment) > mensen willen voelen, bijleren, iets hebben om over te praten, groeien, zich amuseren, …
  • 20% gedeelde inhoud > posts en stories delen van mensen die inspirerend zijn voor jezelf of je volgers OF van belangrijke cliënten (id est testimonials die over jou gaan)
  • 10% commerciële inhoud > gericht op verkoop, deelnemen, eventueel met promotionele actie (beperk dit dus heel hard)


4.1 twee manieren

 • bestaande post omzetten via de knop ‘promoten’
 • via meta business suite een advertentie opzetten

4.2 doelgroep

 • baken je doelgroep heel hard af
  • locatie + 5km is al behoorlijk ver
  • leeftijd en geslacht/gender
  • trefwoorden kunnen interesses of problematieken zijn maar beperkte kans dat mensen die actief opzoeken indien het ernstige problemen zijn > yoga, zwangerschap en menopauze wellicht wel

4.3 inhoud van je advertentie

 • voorkennisval
  • vergeet nooit dat wie jou voor het eerst ontdekt NIETS over je weet
  • een advertentie (en ook elke organische post) legt dus uit wat je doet, voor wie, waar je dat doet en wanneer
  • denk hier bij elke post en story aan > als de basisinfo ontbreekt, scrollen mensen gewoon verder
 • een call to action is cruciaal
  • zonder heldere boodschap die duidelijk maakt wat het doel van je post/story is (in je tekst of op een knop), gaat niemand een actie aan (bezoek de website voor meer info / link in bio)
  • wees concreet en creatief
   • niet: “meer info” of “bezoek website”
   • maar wel: “boek nu jouw me-time” of “pak je uitstelgedrag meteen aan” of “ontdek yoga met je vrienden”
 • gebruik soms ook eens een carrousel (meerdere beelden):
  • verschillende beelden die je verhaal vertellen (eerst je sessie, dan je portretfoto), op IG max 10 beelden
  • zet trefwoorden op die afbeeldingen (canva is de meest gebruikte app hiervoor): symptomen, problematieken, je aanbod, dag en uur, …

5.1 creëer of herbekijk je socials (en eventueel je website)

 • principe van de max 3 contentbuckets ?
 • teksten maximaal 2 paragrafen per post of 3 à 4 korte paragrafen per webpagina ?
 • gebruik geen ik, maar veelvuldig jij > aanspreking, het moet gaan over je cliënten !
 • eindigt alles met een call to action ?
 • doelgroep duidelijk aangesproken en afgelijnd (aanspreken/benoemen en/of heldere symptomen/problematieken) ?
 • relevante hashtags ?

5.2 zoek en verzoek mensen & plekken die jou kunnen helpen om je verhaal te delen

 • postkaart leggen op plekken waar je publiek komt
  • algemene plekken (winkels, publieke gebouwen, …)
  • specifieke plekken (scholen, specifieke artsen, zorgcentra, huis van het kind, …)
 • cliënten vragen je aanbod te delen
  • op sociale media en mond-aan-mond (stel jezelf de vraag hoe je dat kan bereiken en faciliteren)
 • relatie met doorverwijzers opbouwen en onderhouden
  • specifieke therapeuten, kine, huisartsen, …
  • willen zij het een keer delen (sociale media, nieuwsbrief, …) ?

5.3 wekelijks 1 à 2 keer iets creëren voor je eigen sociale media

 • vormelijk en inhoudelijk consequent
 • basis = jouw 2 à 3 inhoudelijke pijlers (content buckets)
 • je bespaart veel tijd door dat één dag per maand allemaal tegelijk voor te bereiden ipv telkens op het moment zelf, zo ga je ook strategischer te werk (de zogenaamde contentkalender)

5.4 (max) maandelijks iets delen in facebookgroepen

 • ‘Schoten leeft!’
 • ‘Ge zijt van Schoten als …’
 • + zelf onderzoeken welke relevant zijn

5.5 refereer voldoende aan de studio op sociale media > de groepsidentiteit zal hoe langer hoe versterkender worden voor iedereen

 • gebruik consequent de term ‘zorgpraktijk studio cordula’
 • gebruik de hashtags #studiocordula #zorgpraktijk #schoten
 • vul af en toe roterend aan met #wijnegem #brasschaat #brecht #schilde …
 • check-in (locatie)
 • tag @studio.cordula.schoten
 • tag ook af en toe mekaar, post eens iets over mekaar, maak samen gedeelde posts (collab/bijdrager > onderling bespreken)

TOOLS

CANVA : foto’s bewerken en posts/stories opmaken # https://www.canva.com/nl_be

CHATGPT : brainstormen en teksten schrijven # https://chatgpt.com/

PERSTEKST : algemeen en openstudiodagen # https://studiocordula.be/perstekst/

PROMOCAMPAGNE OPENDEURDAG

DONE

– perstekst gemaild naar GvA met foto’s
– fb-event aangemaakt
– Hoplr-event aangemaakt
– gepubliceerd op UiTinVlaanderen > overname kalender gemeenteblad?

TO DO

– perstekst mailen naar ATV + Brasschaatse Film + ?
– persoonlijke mail naar burgemeester en schepenen en specifieke ambtenaren
– organische ads op sociale media + de bewoners posten hetzelfde en delen de stories?
– betalende ad op sociale media
– nieuwsbrief studio cordula op wo 19/6
– elk individueel : persoonlijke uitnodigingen voor de eigen sessie(s) via mail, eigen socials (best ook de privé) …
– poster voor straatbord opmaken
– tv voor Dinka : film?

Zelf een groepsreeks organiseren in studio cordula?

hier breng je mensen samen om te leren

Het kernidee van studio cordula is dat mensen uit de regio mekaar hier ontmoeten. Heb jij een fijn idee voor een lesreeks, dan zetten wij die op maandagavond op de agenda.

openstudiodag # april 2023