perstekst algemeen en openstudiodagen juni 2024

in de ideale wereld zou studio cordula niet bestaan


In studio cordula in hartje Schoten kan je voortaan terecht voor therapie, coaching en relaxatie. Emanuel Maes (48), bezieler van de studio, stelt dat nostalgie aan de basis ligt van deze nieuwe zorgpraktijk: “Vroeger – amai wat klink ik oud – kon je terecht bij familie, buren en het dorpscafé als je ergens mee worstelde, mensen waren er voor elkaar. Vandaag kennen buren mekaar nauwelijks meer en zie je je familie nog eens vluchtig met kerst. Er is vandaag bovendien veel sociale angst. Dat is allerminst een verwijt, het is louter een vaststelling omdat de werk- of schoolagenda veel te veel (mentale) tijd inneemt. We zijn collectief uitgeblust, corona heeft zeker niet geholpen waarna de rat race nog een versnelling hoger schakelde, stress is een immens probleem.”

“Neem nu bijvoorbeeld zwangerschap. Aanstaande moeders werken tot vlak voor de bevalling, worden in materniteiten medisch fantastisch ondersteund maar veel te weinig op vlak van zelfzorg en kennis over wat hen te wachten staat en beginnen na enkele weken weer te werken, onzeker en vaak met schuldgevoel. De kennisoverdracht van oma op moeder op dochter is zo goed als verdwenen in onze maatschappij. Voor hen is Tanja er, een geboortedoula die mama’s in spe liefdevol soigneert met o.a. zwangerschapsmassage en hen vooral samen met hun partners op alle vlakken voorbereidt op wat komt.”

Zo ideaal was de wereld enkele generaties geleden natuurlijk ook niet. Wie echter de statistieken rond burn-out, depressie en eenzaamheid erbij neemt, kan niet anders dan toegeven dat we collectief meer en meer op eilandjes leven met de lippen op mekaar, en dat de tijd voor (zelf)zorg nauwelijks rest.

“Taboes? Ja hoor, die zijn er helaas ook nog met hopen. De menopauze is er zo een. Els is oncologisch verpleegkundige met 30 jaar ervaring en schoolde zich bij tot menopauzeconsulente aan de VIVES Hogeschool. Zij helpt vrouwen die (vroegtijdig) in de ‘overgang’ komen en doet dat via o.a. coaching, voeding, lichaamsbeweging en stressreductie maar minstens zo belangrijk door samen met de cliënt te kijken naar alle fysieke veranderingen die ermee gepaard gaan. Ook hier gaan kennis over symptomen en aanvaarding hand in hand om verder met volle teugen van het leven te kunnen genieten …”, aldus Emanuel Maes die nog aanvult dat sommige mutualiteiten deze consult (deels) terugbetalen.

openstudiodagen

Tijdens de jaarlijkse braderij kan iedereen uit Schoten en de omliggende gemeenten kennismaken met de bewoners van zorgpraktijk studio cordula. Op vrijdag 21 juni van 18:00 – 21:30 én zaterdag 22 juni van 12:00 – 16:00 zijn er doorlopend actieve én informatieve sessies. Het uitgebreide programma is te vinden op de website van de studio. De deur staat open voor iedereen die aldus hun website “de verbinding verloren is met zichzelf, het lichaam, de school, het werk of de naasten. Maar ook om gewoon even te genieten van relaxatie en me-time”. Het idee is dat de drempel voor zelfzorg die dagen even verdwijnt en dat Schotenaren in alle rust en discretie kunnen kennismaken met de zorgverleners.

therapie & coaching

Verschillende therapeuten en coaches in het huis focussen elk op specifieke doelgroepen en problematieken. John, Lieselotte en Krist, alledrie psychotherapeut, werken met cliënten (jongeren en volwassenen) o.a. aan traumaverwerking, emotieregulatie, rouwverwerking en faalangst. Ernstige thema’s dus die in de vriendenkring nauwelijks besproken worden. Wie vandaag de krant opent, kan de schrikbarende berichten over jongeren met schooluitval en mentale problemen niet meer negeren. CLB’s en zorgcoaches op scholen zijn overbevraagd. In de studio wordt er tijd en ruimte gecreëerd om hen oplossingsgericht te begeleiden. John biedt bijvoorbeeld ook studiebegeleiding aan naast het therapeutisch traject omdat ze vaak met mekaar verbonden zijn.

Ook gezond leven en werken zijn thema’s die terugkomen in het aanbod van de zorgpraktijk. Sabine en Eva helpen mensen die vastzitten met hun werk via jobcoaching waarvoor coachees trouwens gebruik kunnen maken van loopbaancheques. Dinka is dan weer holistic life coach, een mondvol. Zij helpt mensen die daadkracht en fysieke kracht verloren zijn en stelt na een uitgebreide analyse een plan van aanpak voor om dat leven weer bij de horens te vatten. Voeding, beweging, emoties, gezondheid worden onder de loep genomen met oog op vitaliteit.

rituelen & relaxatie voor geitenwollensokken?

Ook me-time, ontspanning en stressvermindering zijn een weerkerend topic in de studio. Schotenaren zijn op verschillende momenten in de week welkom om deel te nemen aan maar liefst 5 verschillende soorten yoga bij Angela, Sabine en Saskia, individuele sessies reiki bij Inge, vrouwencirkels en andere rituelen bij Anne.

Is het geitenwollensokkengehalte hier niet heel groot? Emanuel Maes kijkt eerst bedenkelijk maar vervolgt snel glimlachend: “Goh, ik snap dat. Had je het me 20 jaar geleden gevraagd, zou ik dat zelf misschien ook wel gesteld hebben. Maar het is heel simpel voor mij. Onze westerse cultuur heeft bijna geen rituelen meer, momenten waarop mensen echt samenkomen om te bezinnen en te zorgen voor mekaar zijn verdwenen. De kerk is al lang leeg en ja, god is a dj, maar op raves kan je ontspannen maar geen diepgewortelde problemen oplossen. Ik waak er heel hard over dat hier geen valse beloftes worden gedaan, ik ben wetenschapper en erg strikt op dat vlak. Maar een hand op je lijf voelen, moeders deden dat toch gewoon toen we klein waren. Dat heelt, dat is niets spectaculairs of magisch. We zijn die essentiële connectie gewoon meer en meer aan het verliezen. Het idee van het volledige aanbod is: kom proeven, voelen of het iets voor jou is en breek eens uit je comfortzone, dat kan zo bevrijdend werken. In de studio is er een heel divers aanbod, zowel voor zeer rationele als voor spirituele mensen, iedereen heeft zorg nodig.”

weten mannen wel waarom?

Studio cordula wil tot slot ook mannen uit hun kot krijgen, niet meteen de doelgroep die bekendstaat om hun aandacht voor mentale zelfzorg. Daar heeft het stereotiepe zelfbeeld van de (alfa)man veel mee te maken. Van september tot december staat er voor hen een traject in de agenda op zondagavonden onder de noemer Compagnons de Route.

Initiatiefnemer Lander verwoordt het aldus: “Hoe doen wij mannen het in de wereld? Hoe gaat het met ons? Waar lopen we tegenaan in onze relaties, ons eventueel vaderschap en onze jobs? Kunnen wij echt niet goed communiceren over emoties of is dat een kleerkast van een cliché?”. Hij noemt het bewust geen coaching of therapie. Hij wil mannen samenbrengen in een veilig kader voor gesprekken maar bovenal ook met hen de natuur intrekken. “Gewoon samenzijn, samen eten en wandelen, bekrachtigen dat ook onze specifieke problemen gehoord mogen worden, luisteren naar mekaar en natuurlijk ook eens een vuurtje stoken he”, zegt hij enthousiast gesticulerend waarbij hij meegeeft dat ze toewerken naar een weekendje natuurbaden in de Ardennen.

in hartje Schoten

Studio cordula is met zijn groene gevel een mooie bijdrage aan de toekomstige centrumvernieuwing. Het ligt vlak naast de markt, rechtover het Schotense cultuurcentrum. Hun website geeft een grondig overzicht van het aanbod en de momenten waarop de groepslessen, therapie- en coachingsessies plaatsvinden.

“Er zijn trouwens nog momenten vrij in de weekagenda om het aanbod te verbreden en ik speel met het idee voor een kleine verbouwing om een tweede ruimte op te nemen in de praktijk. Relaxatiemassages ontbreken voor mij nog in het programma dus welkom om dat bij ons op de menukaart te zetten”, besluit Emanuel Maes zijn bevlogen getuigenis met een oproep voor dorpsgenoten om mee te komen zorgen voor mekaar.


PERSFOTO’S

https://www.studiocordula.be/downloads/persfotos.zip


MEER INFO

Emanuel Maes

zorg@studiocordula.be
0477 76 43 82